Online privacy beleid

Zie ook onze algemene voorwaarden.

Site voorwaarden

Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online privacy beleid van dierenpensionreview.nl, zoals dat hieronder wordt uiteengezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken, deze niet te gebruiken en van de vermelde services geen gebruik te maken.

Privacy wet- en regelgeving

Voor de administratie en verwerking van persoonsgegevens houdt dierenpensionreview.nl zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens

dierenpensionreview.nl hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers. De kwaliteit en integriteit van die persoonlijke informatie zijn van groot belang.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Aan uw verzoek om correctie van onjuistheden, verwijderen van gegevens of wijzigingen in uw persoonlijke informatie zullen wij dan ook zo spoedig mogelijk voldoen.

Indien in het hier beschreven privacy beleid bepaalde zaken onduidelijk zijn, indien ergens niet in is voorzien of indien er bepalingen ontbreken dan verzoeken wij contact met ons op te nemen.

Verzameling van persoonlijke informatie

Wanneer u bepaalde activiteiten uitvoert op deze website, zoals een verzoek om contact op te nemen, het stellen van een vraag, het toezenden van enig ander schriftelijk materiaal of goederen, vraagt dierenpensionreview.nl u zekere informatie over uzelf te verstrekken door een online-formulier in te vullen en te verzenden. Er is voor u geen enkele verplichting aan deze activiteiten uit te voeren. Als u echter besluit wel deze activiteiten uit te voeren, zal dierenpensionreview.nl u vragen persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw bedrijfsnaam of eigen naam, telefoonnummer en e-mailadres. dierenpensionreview.nl verzamelt deze informatie om uw deelname in de activiteiten die u kiest, vast te leggen en te ondersteunen

Als u verzoekt om contact of een vraag stelt, is een naam met telefoonnummer of een e-mailadres het medium waarlangs wij contact opnemen om de vraag beantwoorden. Verzoeken om toezenden van informatie per post of goederen kunnen wij alleen uitvoeren wanneer u op eigen initiatief uw postadres bij ons bekend maakt. Als de gewenste informatie digitaal beschikbaar is verkiezen wij verzending per e-mail.

Indien aan toezending van gegevens en/of goederen kosten verbonden zijn, dan wordt u dit gemeld en ontvangt u een factuur op naam. De factuur dient u te voldoen voorafgaande aan de toezending van de gegevens en/of goederen.

Copyright

Voor het gebruik van foto's put dierenpensionreview.nl zo veel mogelijk uit eigen collecties. Wij gaan er dan ook te goeder trouw van uit dat alle beelden vrij zijn van rechten. Indien iemand meent copyright of andersoortige rechten te hebben op gepubliceerde foto's dan verzoeken wij diegene om zich te melden. Wij zullen de gewraakte beelden onmiddelijk verwijderen.

Voorkomen van misbruik

dierenpensionreview.nl erkent het belang dat er op verantwoorde wijze gebruik wordt gemaakt van uw persoonlijke informatie en hecht er veel waarde aan dat dat gebeurt.

Wanneer u zich aanmeldt op onze website om van onze services gebruik te maken raakt enige van uw persoonlijke informatie bekend. Uw gegevens worden bijgehouden in een elektronisch gegevensbestand. Dit bestand is uitsluitend opgenomen in de bedrijfsadministratie van dierenpensionreview.nl. Een dergelijk bestand is intern beveiligd en niet toegankelijk voor onbevoegden.

dierenpensionreview.nl zal uw persoonlijke gegevens alleen overgeven aan derden indien wij daartoe van rechtswege worden bevolen.

dierenpensionreview.nl zal, in geval van vrijwillige overname van zijn activiteiten, het gegevensbestand met uw persoonlijke informatie alleen overdragen wanneer de overnemer tenminste gelijkwaardige online privacy regels hanteert. In geval van faillissement of vrijwillige bedrijfsbeëindiging wordt het gegevensbestand vernietigd.

dierenpensionreview.nl houdt zich aan alle wettelijke bepalingen omtrent de privacy, e-mail en andere relevante wetgeving en verlangt dit ook van de partijen waarmee zij samenwerkt.

Uw gegevens worden niet voor marketingdoeleinden of enig ander commercieel doel verstrekt aan derden.

Cookies

Om het bezoek op de website te meten en te evalueren worden algemene statistische bezoekersgegevens zoals bijvoorbeeld aantallen, bekeken pagina's, gemiddelde bezoekduur, geregistreerd door Google Analytics. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot persoonsgegevens.

Om onze site (deels) te financieren maken wij gebruik van het advertentienetwerk van Google Adsense. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Via deze cookies kan de adverteerder informatie inzien zoals uw IP, ISP, browser en in sommige gevallen of u Flash al dan niet heeft geïnstalleerd. Deze informatie is vaak voor geo-targeting doeleinden (zodat u bijvoorbeeld advertenties uit uw regio te zien krijgt) of om u advertenties te tonen van websites welke u eerder heeft bezocht.

Meer informatie over cookies

Contact

U kunt met ons contact opnemen via het contactformulier of via info@dierenpensionreview.nl.

Wijziging Privacy Policy

Deze privacy policy kan elk moment gewijzigd worden, zonder verplichting tot notificatie aan de bezoekers van dierenpensionreview.nl.